Regional Seminar 2018

lgo

HRV:

Dragi ISHA prijatelji,

sretni smo što vas možemo pozvati na Regionalni seminar ISHA-e Osijek koji će se održati od srijede 14. do nedjelje 18. ožujka 2018. godine u Osijeku.

Tema seminara je “Yugoslavia revisited”, a na seminaru će, uz našu sekciju, sudjelovati 11 ISHA sekcija iz nekadašnjih jugoslavenskih zemalja te 6 sekcija studenata povijesti koji još nisu dio ISHA-e. Službeni jezik Seminara biti će engleski, no participanti će moći odabrati žele li svoju temu izlagati na materinjem jeziku te im se nudi izbor od pet radionica (https://ishaosijek.wordpress.com/page/). Na seminaru će sudjelovati 30 sudionika iz ISHA sekcija i 12 iz ne-ISHA sekcija, što ukupno čini 42 sudionika. Cijena participacije iznosi 50 eura i uključuje četverodnevni smještaj sa sva tri obroka dnevno, jednodnevni izlet, besplatan javni prijevoz i sva razgledavanja, a rok za uplatu participacije je 14. veljače 2018. godine. Hostel u kojem će se nalaziti sudionici nalazi se u centru grada te je u neposrednoj blizini  Filozofskog fakulteta i svih lokacija na kojima će se Seminar održati.

Prijave započinju u ponedjeljak, 18. prosinca 2017. u 00:01 (CET), a završavaju 2. siječnja 2018. u 23:59 (CET). Konačan popis sudionika biti će objavljen 8. siječnja 2018. godine. Nakon što prođete prijavu povremeno provjeravajte e-poštu, kao i ISHA Osijek  Facebook stranicu (https://www.facebook.com/isha.osijek/) i našu Web stranicu (https://ishaosijek.wordpress.com/) za više informacija i opise radionica. Ako imate bilo kakvih pitanja, pošaljite ih na naš e-mail: isha.osijek@gmail.comi odgovorit ćemo u što kraćem roku.

Sudionici će biti odabrani prema sljedećim kriterijima:

  1. Najmanje jedan aktivni član iz svake od 11 regionalnih ISHA sekcija
  2. Najmanje jedan član iz svakog od 6 pozvanih ne-ISHA sekcija
  3. Akademska kvaliteta motivacijskog pisma

Nadamo se skorom susretu,

Lijep pozdrav!

ISHA Osijek

 

ENG:

Dear ISHA friends,

We are very happy to invite you to ISHA Osijek’s Regional Seminar, which will be held from Wednesday 14th to Sunday 18th March 2018 in Osijek, Croatia.

The topic of the seminar is “Yugoslavia revisited”. 11 ISHA sections from the former Yugoslav countries and 6 sections of history students who are not yet part of ISHA will participate in our Seminar. The official language of the Seminar will be English, but the participants can choose whether they want to present their themes in their mother tongue and are offered a choice of five workshops (https://ishaosijek.wordpress.com/page/). 30 participants from the ISHA sections and 12 from the non-ISHA sections will participate in the seminar, which makes 42 participants in total. The cost of the participation is 50 euros and includes 4-day accommodation with all three meals per day, one-day excursion, free public transport, and all sightseeing. The deadline for participation is February 14, 2018. The Hostel in which the participants will be situated is in the city center and close to The Faculty of Humanities and Social Sciences and all the locations where the Seminar will be held.

The application period starts on Monday, December 18, 2017 at 00:01 (CET) and ends on January 2, 2018 at 23:59 (CET). The participants list will be published on 8th January 2018. After you get through the application phase, check your e-mail from time to time, as well as the ISHA Osijek Facebook page (https://www.facebook.com/isha.osijek/) and our Web site (https://ishaosijek.wordpress.com/) for more information and descriptions of workshops. If you have any questions, feel free to send them to our e-mail: isha.osijek@gmail.com and we will respond as soon as possible.

Participants will be selected according to the following criteria:

  1. At least one active member from each of the 11 regional ISHA sections
  2. At least one member from each of the 6 invited non-ISHA sections
  3. Academic quality of the motivational letter

 

We hope to see you soon,

Best wishes!

ISHA Osijek